Doğu Türkistan Marif Vakfı’nda kan değişikliği gerçekleştirildi.
Yspılzn değişiklik kamuoyuna şu şekilde duyuruldu:
Avrupa Doğu Türkistan Maarif Vakfı, Hollanda’da kurulmuştur. Güçlü yönetim kadrosu, yıllardır dava yolundaki hizmetlerden edindiği tecrübeleri ile her yeni gün hedefine ulaşmak için kendini yenileyerek tam enerjik ve aynı zaman dinî ve millî hassasiyetlerine sahip çıkarak dava uğruna kuruluş amacı gereği birden çok plan ve projeye imza atmıştır.
Hâlen etkin bir şekilde bulunduğu ülkenin ilgili birimleri ve diğer uluslararası toplum ve İslam dünyası ile ilişkilerini sürdürürken diğer taraftan da Doğu Türkistan halkının sorunları ile ilgilenmiş, onlar ile sürekli iletişim hâlinde olarak fikir alışverişinde bulunmuştur.
Bunlardan biri de 27 Nisan çarşamba günü Lahey/Den Haag’ta bulunan Kanway Restoran’da Genel Kurulu ve İstişare Kurulu ile birlikte iftar sofrasında bir araya gelerek güncel konular üzerinde istişare edildi.
Bu vesile ile Kanway Restoran sahibi aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz Ötkür Bey’e teşekkürü bir borç biliriz. Vakfımızın halihazırda 170 civarında aktif üyesi bulunmaktadır.
Aşağıda vakfımızın teşkilat şeması ve görevlerle ilgili kısa açıklamalar verilecektir.
Vakıf Yönetim kurulunda toplamda yedi kişi bulunmaktadır.
Başkan: Abdurrahman Abdullah.

Vakıf Başkanı, başta bulunduğumuz devletin ilgili birimleri olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve diğer uluslararası toplumlarla ilişki kurarak Doğu Türkistan davası ile ilgili ortak çalışma alanlarını belirlemek, Vakfımızın gelecekteki stratejisi ve yönünü belirleyerek ona göre plan ve projeler hazırlayıp teşkilatımızdaki ilgili birimlere görev dağılımı yapar. Tüm bölümlerin çalışmalarını yakından takip ederek karşılaştıkları maddî ve manevî sıkıntıları zamanında çözüme kavuşturur.

Başkan Yardımcısı: Abdulvahap Abdülbâki.

Genel Sekreter: Abulqasim Abdulaziz. Vakfımızın genel sekreterliğinin yanı sıra Vakfi’nın adına Hollanda Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanlığını temsil ediyor, Şu anda Doğu Türkistan Maarif Vakfı olarak yürütmekte olduğumuz kültürel faaliyetlerimizin organizasyon işlerini yürütmekte.

Muhasebe: Muhasebe birimimiz üç kişiden oluşmaktadır. Bunlardan Mahmutcan Tursun bağış hesabından sorumludur. ikinci olarak Abdullah Abdurrahman sadece vakfımıza gelen yardım ve bağışlardan (Gelir) sorumlu. Üçüncüsü Muhammet Ömer Vakfımızın harcamalarından (Gider) sorumludur.

Danışman: Esa Sawut. Kendisi bir dava adamı olmasının yanı sıra vakfımızın genel merkezinden sorumludur. Merkezimiz tüm hayırseverlerimizin desteği ile 2019 yılında satın alınmıştır. içeriği tamamen vatandaşlarımızın kullanımına kulaylık sağlamak hemde verimi artırma amacı ile ince tasarım ve işçilikten geçirilerek, bir mescit, Konferans salonu, 5 adet sınıf, Kadınlara özel ayrılan bölüm, Çoçukların rahatlıkla oynayabileceği yer olmak üzere birçok etkinliğin aynı anda yapılabileceği bir mekan olması için üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir. en kısa zamanda açılışı yapılacaktır.Üye: Ötkür Yunus
Üye: Abdullah Abdurrahman

İstişare Kurulu ve Bölüm Başkanları:
Vakfımız bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan “istişare kurulu” adını verdiğimiz kısmında toplam yedi çeşit ayrı gruplara bölünerek her grubun bölüm başkanı ve kendi istişare heyeti bulunmakta.
1. Eğitim: Bölüm başkanlığı Yusupcan Ahet’in yapmış olduğu bu bölümde, Hollanda’da yaşamakta olan tüm Doğu Türkistan halkının karşılaşmakta olduğu Dil, Din ve kültürel anlamdaki sorunlarını çözüme kavuşturma amacı ile birden çok Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini yerine getirmekteyiz. Toplamda dokuz adet eğitimcinin bulunduğu bu bölümde hocalar yıllık plan ve programlarını hazırlayarak vakıf yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu üyelerince uygun görüldüğü takdirde, plan ve projenin gerçekleştirilmesi için gereken maddi ve manevi destek sağlanır.
2. Davet ve İşad: Vakfımız kuruluş amacı ve temel ilkeleri çerçevesinde dini hassasiyeti bulunan ve bu amaç ve ilkelere dayalı olarak halkımızı dini anlamda genel bilgi sahibi etmek üzere DAVET bölümü tahsis edilmiştir. Bu bölümde alanında yetişmiş toplamda dört hoca görevlendirilmiş ve bölüm başkanlığını Ahmetcan Aziz üstlenmektedir.
3. Denetim: Her Kurumda olduğu gibi kuruluşumuzdaki düzen ve verimin artırılması için olmazsa olmaz olan “Hesap verebilirlik” ilkesi gereği teftiş bölümü bulunmakta. Toplamda üç kişinin görev aldığı bu bölümün başkanlığını Sn. Ötkür Yunus üstlenmektedir.
4. Cenaze İşleri: Hollanda’da yaşamını sürdürmekte olan Doğu Türkistan halkının cenaze işlerini yerine getirme amacı ile tahsis edilmiştir. Bu çerçevede vefat eden kişinin yıkama, kefen, cenaze namazının kılınması ve yeri geldiğinde devletin ilgili kurumları ile iletişime geçerek cenaze işleri ile ilgili karşılaşabilecek en ufak sorunun giderilmesini amaçlamaktadır. Bölüm başkanlığını Sn. İsa Setivaldı üstlenmektedir.
5. Gençlik Kolları: Bölüm başkanlığını Sn. Alişir Aziz üstlenmektedir. Toplamda beş kişilik bir ekibin hizmet vermekte olduğu bu bölümde geleceğin mimarı Doğu Türkistan’lı gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak, ilim irfan sahibi bir gençliğin yetiştirilmesi için çaba gösterilmiş, Bu amaca yönelik çeşitli etkinlikler, Sosyal faaliyetler ve biri birinden farklı organizasyonları gerçekleştirilmektedir.
6. Kadın Kolları: Toplamda yedi kişilik bir heyetin bulundu bu bölümde kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler organize edilmektedir.
7. Sosyal Medya: Bölüm başkanlığını Abdurrahman Abdullah’ın üstlendiği bu grupta toplamda dört kişi görev almaktadır. Bunlar üç kişi yabancılardan oluşmaktadır.