Almanya’da yapılan bir araştırma, göçmen kökenlilerin özellikle Müslümanların, ayrımcılık korkusu sebebiyle devlet dairelerinde çalışmak için iş müracaatında bulunmaktan vaz geçtiğini gösterdi.

Almanya’daki göçmenlerin ayrımcılığa uğrama korkusuyla devlet dairelerine iş müracaatında bulunmadığı ortaya çıktı. Yapılan bir araştırmaya göre, özellikle Müslümanlar farklı muamele görmekten ve ayrımcılığa uğramaktan endişe ediyor.

“Devlet Dairelerinde Çeşitlilik /Vielfalt im Amt” projesi kapsamında devlet dairesinde çalışma müracaatı için ne düşündüğü sorulan bir kişi “Dindar Müslümanların özellikle yönetimde ve kamu hizmetinde çekincelerle karşılandığını hissediyorum. İşe girersem kendimi başka şekilde saklamak zorunda kalacağımı düşünüyorum.” şeklinde cevap verdi.

Araştırmaya göre, göçmen kökenliler kamuda çalışmak için kendilerine uygun bir rol olmadığını veya kamuda işe nasıl başlanılabileceğini anlatabilecek kişiler olmadığını ifa ediyorlar. Bu yüzden Federal devlet dairelerinin kamu alanında çalışacak göçmen kökenlileri teşvik edici programlara yönelmesi istendi.

Söz konusu araştırma Almanya Uyum Vakfı ve Alman Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi tarafından yaptırıldı.

@shutterstock