10 Eylül 1980 tarihli Cinsiyet Değiştirime Yasası’nın (Transsexuellen-Gesetz TSG) kaldırarak, “çağa uygun” bir yasa olması planlanan yeni Kendi Cinsiyetini Takdir Hakkı Yasası ile, 14 yaşından küçük çocukların aileleri (veli ya da vasileri) nüfus idaresine başvurarak çocukların cinsiyetlerini ya da cinsiyetsizliğini kaydettirebilecek.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK CİNSİYETİNİ KENDİSİ DEĞİŞTİRECEK

14 yaşından büyük olan çocuklar ise, velilerinin onayı ile kendileri cinsiyet değiştirme hakkına sahip olacaklar.

Federal Aile Bakanlığından bu konuda yapılan açıklamada, velilerin itirazı durumunda çocuğun refahı tercih edilerek, çocuğun kendi cinsiyetini değiştirme hakkı verilecek.

Yasayla, çocuklarla ailelerin bu konuda danışma hizmetlerinden faydalanabilmesi ve bu danışmaların ücretsiz olması öngörülüyor