Almanya’da yapılan bir araştırmada ülkedeki Müslüman nüfusun arttığı kaydedilirken, dinin entegrasyon üzerindeki etkisinin de genellikle abartıldığı açıklandı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Araştırma Merkezi tarafından Almanya İslam Konferansı (DIK) için hazırlanan “Almanya’daki Müslümanların Yaşamı 2020” (Alm.: Muslimisches Leben in Deutschland 2020) adlı araştırmada ülkede yaşayan Müslümanların yaşamındaki çeşitliliğe dikkat çekilirken, entegrasyonun dinî aidiyetten ziyade, ikamet süresi, göç nedeni gibi faktörlerden etkilendiği açıklandı.

MÜSLÜMAN NÜFUSTA ARTIŞ

4 bin 538 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın başlıca hedefi Almanya’da yaşayan göçmen kökenli Müslümanlara dair bilgileri güncellemekti. Buna göre Almanya’da 5,3 milyon ila 5,6 milyon arasında değişen bir Müslüman nüfus bulunuyor. Bu rakam Almanya’nın toplum nüfusunun yüzde 6,4 ila 6,7’lik bir oranına tekabül ediyor. 2015 yılında yapılan bir önceki araştırmaya kıyasla, Müslüman nüfusta 900 bin civarında bir artış olduğu gözlemleniyor.

TÜRKİYE KÖKENLİ MÜSLÜMANLAR EN BÜYÜK ETNİK GRUBU TEMSİL EDİYOR

Türkiye kökenli Müslümanlar, 2,5 milyonluk nüfuslarıyla Müslümanlar arasında en büyük etnik grubu temsil ediyor. Daha önceki araştırmalara dayanarak yüzde 45’lik salt çoğunluğa sahip olmamaları ise son yıllardaki göç dalgalarıyla açıklanıyor. Almanya’daki diğer Müslümanlardan yaklaşık 1,5 milyonunun Orta Doğu (yüzde 19) ve Kuzey Afrika’daki (yüzde 8) Arapça konuşulan ülkelerden geldiği kaydedildi.

MÜSLÜMAN GENÇ NÜFUS BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP

Müslüman nüfusun yüzde 21’lik bir oranla, beşte birini, 15 yaş altı çocuklar temsil ediyor. 15-24 yaş aralığındakiler nüfusun yüzde 22’sini oluşturuyor. Toplumun geneline bakıldığında ise Müslümanların genç bir nüfusa sahip olduğu gözlemleniyor. Almanya’da yaşayan Müslümanların sadece yüzde 5’i 64 yaş üstündekilerden oluşuyor. Almanya’nın toplam nüfusuna bakıldığında ise bu oran yüzde 21’e tekabül ediyor. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre demografik gelişim açısından Müslüman genç nesil gelecekte, özellikle iş piyasasında büyük bir potansiyele sahip. Almanya’daki Müslümanların neredeyse yarısı, yüzde 47’lik bir oranla, Alman vatandaşı.

ALMANYA’YA GÜÇLÜ BİR BAĞ HİSSEDİYORLAR

BAMF Başkanı Hans-Eckhard Sommer, Müslümanların Almanya’ya güçlü bir bağ hissettiğini vurguladı. BAMF Başkanı, “Herhangi bir dernek üyeliği bulunan Müslümanların çoğunluğu bir Alman derneğinin üyesi.  Alman kökenli bireylerle günlük temas sıklığı da yüksek. Her üç kişiden ikisi sıklıkla Alman kökenli insanlarla temas hâlinde.” dedi. Analizlerin dinin entegrasyon üzerindeki etkisinin genellikle abartıldığını gösterdiğine işaret eden Sommer, “Ülkede kalma süresi, göç nedenleri veya sosyal durum gibi unsurlar, entegrasyon sürecini, dini mensubiyetten çok daha fazla şekillendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Araştırmanın ulaştığı sonuçlardan biri de Almanya’daki Müslümanların yüzde 75 ila 79’unun iyi ya da çok iyi düzeyde Almanca biliyor olması. Bu oran Almanya’da doğup büyüyen Müslümanlar arasında yüzde 93’lük bir oranla hayli yüksek. Buna karşılık Almanya’daki Müslümanların okul ve eğitim seviyesindeki gelişim ihtiyacı dikkat çekiyor. Araştırmada Müslümanların yüzde 15’inin herhangi bir diplomasının olmadığı açıklanırken, Almanya’daki bir mesleki eğitim veya yüksek öğretim kurumundan mezun olmayan Müslümanların oranı ise yüzde 59 olarak açıklandı.

DİNÎ PRATİKLER

Araştırmada dikkat çeken hususlardan biri de Müslümanların çeşitliliği ve inanç pratiklerindeki farklılıklar oldu. Araştırmaya göre Müslüman nüfusun çoğunluk olduğu bir ülkeden gelen göçmen kökenli insanlar, göç geçmişi olmayan kişilere göre daha dindar. Araştırmaya katılanların yüzde 82’si kendilerini ya “dindar” ya da “biraz dindar” nitelendirdi. Genç ve yaşlıların dindarlık konusunda birbirlerine yakın olduğu gözlemlenen araştırmada, kadınların erkeklere göre daha dindar olduğu açıklandı. Müslümanların yüzde 38’i, İslami dinî cemaatler tarafından temsil edildiklerini düşünüyor.

Almanya’daki Müslümanların yaklaşık yüzde 70’i dinî kurallara uygun gıdalar tüketiyor. Öte yandan sadece yaklaşık yüzde 39’u günlük namazlarını kılıyor ve yüzde 56’sı oruç tutuyor. Müslüman kadınların yüzde 30’u başörtüsü takarken, araştırmaya katılan kadınların üçte ikisi başörtüsü takmıyor. (fy)

Fotoğraf:Shutterstock