Gurbetçilerin triptik süresini 4 yıla çıkarmanız tatminkâr olmadı. Suriyelilere verdiğiniz hakları gurbetçiye de verin.

Bir gurbetçi olarak Almanya’dan tanıdığımız şahsınızın, gurbetçiler için yaptığınız fedakâr çalışmalar inkâr edilemez.

Ama Suriyeli’ye ‘ehlen sehlen’, gurbetçiye ‘la yumkin’ demek hakkaniyetli değildir. Suriyeli’ye verilen hakkı, gurbetçiye de verdiriniz.

Otomobil ithalinin Gurbetçiye pahalı, Suriyeli’ye ucuz olması, fedakâra ‘zulüm’, sığıntıya ise ‘kıyak’ olmaktadır.

Kendisini Almanya’da UETD Genel Başkanlığı ve Brüksel’de AK Parti Temsilciliği yaptığı dönemlerde yararlı faaliyetlerinden tanıdığımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya’dan gelen mesaj şöyle:

“Emeklilerin yurt dışından getirdiği araçların ve mobil cihazların kullanım süreleri ile ilgili yapılan yeni düzenleme hakkındaki açıklamamız şöyle:

Yurt dışı Türk toplumuna verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye’de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için:

– 730 güne kadar verilen süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE

– 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024’de yürürlüğe giriyor.

Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili:

Yapılacak yeni düzenleme ile;

– Yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye’de 120 gün olan kullanım süresi 180 güne çıkartılıyor.

– Yurt dışından getirilen cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” başvurusu yapılması halinde Türkiye’de kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek.

Saygılarımla.

Zafer Sırakaya

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Dış İlişkiler Başkanı

İstanbul Milletvekili

SIRAKAYA’YA TEŞEKKÜRLERİMİZ İLE ALTTAKİ AÇIK MEKTUBU SUNUYORUM…

Sayın Zafer Sırakaya,

Öncelikle, gurbetçilerin yaşadığı sorunlara duyduğunuz hassasiyeti takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve haklarını korumak için yaptığınız fedakâr çalışmaları bilmekteyiz. Ancak, son dönemde yapılan düzenlemelerle ilgili olarak bir hoşnutsuzluğu ve talebi dile getirmek istiyoruz.

Gurbetçi vatandaşlarımızın triptik süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması konusu, bazı kesimleri sevindirmiş, bazı kesimleri ise tatmin etmemiştir. Gurbetçilerin taleplerine daha etkin bir çözüm bulunması ve bu sürenin daha kalıcı bir şekilde düzenlenmesi, daha tatmin edici olacaktır.

Buna ek olarak, Suriyeli sığınmacılara verilen hakların gurbetçi vatandaşlarımıza da sağlanması talebi dile getirilmektedir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da hak ettikleri özen ve destekle karşılanması, toplumsal uyumu artırır ve gurbetçilerin ülkemize olan bağlılığını güçlendirir.

Belirtmek isteriz ki, Suriyeli mültecilere sağlanan haklar, elbette insani bir yaklaşımı temsil etmektedir. Ancak, bu hakların sadece Suriyeli vatandaşlara değil, aynı zamanda gurbetçi vatandaşlarımıza da adil bir şekilde dağıtılması önemli bir adalet meselesidir.

Suriyeli sığınmacılara sağlanan imkânların daha avantajlı olması, Türk vatandaşları arasında adaletsizlik hissi yaratmaktadır. Bu durum, toplumun bir kesimi tarafından sıkça dile getirilen bir endişe kaynağıdır.

Devletin, bu konudaki politikalarını değerlendirirken, vatandaşların hassasiyetlerini anlaması ve adalet duygusunu gözetmesi önemlidir. Toplumsal beklentilere uygun, adil ve şeffaf bir politika oluşturmak, toplumda güvenin artmasına katkı sağlar. Aynı zamanda, bu konuda şeffaf bir diyalog süreci başlatmak, sorunların anlaşılmasına ve çözümlerin bulunmasına da yardımcı olur.

Sizden beklentimiz, gurbetçi vatandaşlarımızın taleplerini daha yakından dinleyerek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak ve haklarını koruyacak adımları atmanızdır.

Biliyoruz, Türkiye’deki otomobil üreticileri ve ithalatçıları, Avrupa’dan Türkler tarafından getirilecek otomobillerin piyasayı alt üst edeceğine inanmaktadır. Bu noktayı göz önünde tutan yetkililer, Avrupa’dan bir otomobil yığılmasına göz yumamazlar. Ama her zorluğun bir çaresi vardır.

Avrupa’dan otomobil getirecek olan gurbetçiye, otomobilleri için satış ve devir işlemi yasaklanabilir.

Özellikle emeklilik yaşında bir hayli yaşlanmış olan gurbetçilerimiz, dört yıllık bir aradan sonra geri dönüş yapmakta zorlanabilirler. Bu nedenle gurbetçiye triptik yerine plaka verilmelidir.

Yaşamlarının son yıllarını, otomobil kullanarak geçirmeleri için gurbetçiye bu hak verilmelidir.

Sayın Sırakaya, içtimai pozisyonunuza bakıldığı zaman, gurbetçiler için çok önemli olan bu isteği kabul ettirecek güçte olduğunuzu biliyoruz.

Bu nedenle, gurbetçiler için çok önemli olan bu sorunu çözmenizi rica ediyoruz.

Saygı ve selamlarımla.

Kalın sağlıcakla….