Ben boşanmak istiyorum, fakat eşim istemiyor, buna rağmen boşanma gerçekleşir mi?

Hollanda hukukuna göre eşler birlikte veya ayrı olarak boşanma talebinde bulunabilirler. Boşanma talebi evliliğin temelinden sarsıldığı esasına dayanılarak yapılır. Eğer her iki taraf da anlaşmaya varmışlarsa, boşanma işlemleri daha hızlı ilerler. Karşılıklı anlaşmanın olmadığı durumlarda ise boşanma tek taraflı gerçekleşir. Yani karşı tarafın onayı önemli değil.

Boşanmada davasında tazminat talep edebilir miyim?

Boşanma davasında tazminat talebinde bulunulamaz. Fakat ihtiyaç varsa ve karşı tarafın ödeme imkânı varsa, eş nafakası talep edilebilir.

Eşim bana boşanma davası açmış ne yapmam gerekiyor?

Boşanma dilekçesi bir icra memuru aracılığıyla tebliğ edilmektedir. Boşanma dilekçesi sunulduktan sonra 6 hafta içinde bir savunma dilekçesi sunulması gerekir. Savunma dilekçesini sunmak için bir avukata ihtiyacınız vardır. Eğer hiç bir şekilde savunma yapmazsanız hâkim karşı tarafın taleplerini kabul eder. Bu yüzden bu süreçte bir avukat tutmak önemlidir. Taraflar anlaşamazlarsa hâkim tarafından sözlü uygulamaya geçilecektir. Duruşmadan sonra hâkim boşanma kararının verileceği tarihi belirleyecektir. Bütün bu prosedür 3 ila 12 ay, veya daha da uzun sürebilir.

Çocuğum için nafaka istiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim?

Her iki ebeveynin de, çocukların bakım ve eğitim masraflarını karşılama konusunda sorumluluğu vardır.

Evlenmediyseniz ya da çocuk tanınmadıysa bile, birçok durumda çocuk nafakası talep edebilirsiniz. Bu durumda, nafaka tayini için dilekçeyle mahkemeye başvurulması gerekir. Sadece avukatlar böyle bir işlemi başlatmaya yetkilidir.

Çocuk nafakasının bakıcı ebeveyne ödenmesi gerekir.

Nafaka yükümlülüğü her hâlükârda, çocuk 18 yaşını doldurana kadar devam eder. Eğer çocuk okuyor veya kendi geçimini sağlayamıyorsa, 21 yaşına kadar sürer. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçlarına ve nafaka yükümlüsü ebeveynin mali gücüne göre belirlenir.

Ebeveynler kendi aralarında da çocuk nafakasının miktarını belirleyebilirler.

Eski eşim çocuklarımı göstermek istemiyor, ne yapabilirim?

Neredeyse tüm durumlarda, çocuklar boşandıktan sonra çoğunlukla ebeveynlerden birinin yanında kalır. Eski eşinizle bir iletişim düzenlemesi üzerinde anlaşabilir, bunu yazılı hâle getirebilirsiniz. Çocuk ve diğer ebeveyn arasındaki görüşme düzeninin yazılı olarak kesinleşmesi çok önemlidir. Görüşme düzenlemesi genelde boşanma sözleşmesinde veya kararında belirtilmiştir. Eski eş görüşme düzenlemesine uymuyorsa, mahkemeye talepte bulunabilirsiniz.

Bu durumunda mahkemeden karara bir ceza ödemesi dâhil etmesini talep edebilirsiniz. Diyelim ki anne çocuğu babasından uzaklaştırıyor, o zaman bu ceza kesilebilir.

Ciddi durumlarda, polis veya gençlik hizmetleri de çağrılabilir.

Boşanma kararım çıktı fakat verilen karar aleyhime; temyiz imkânı var mı?

Boşanma kararı açıklanmışsa, nüfus müdürlüğü kayıtlarına geçirilmesi için resmen yürürlüğe girmesi gerekecektir. Ancak bu işlemden sonra boşanma kararı Hollanda’da kesinlik ve resmiyet kazanmış olacaktır. Eğer mahkemenin kararını kabul etmiyorsanız 3 ay içinde temyize gidebilirsiniz.

Mahkeme bizi hukuki arabuluculuğa (Mediation) yönlendirdi, mecbur muyuz?

Hukuki arabuluculuk, tarafların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözümlemede kullanılan etkin bir yöntemdir.

Bu durumda boşanmak için bir veya iki avukata ihtiyaç duyulmadan, boşanma kararı almış bir çiftin, tarafsız bir uzman arabulucu (mediator) eşliğinde, iki tarafın da hakları gözetilerek, yapılan görüşmeler sonucunda yazılı bir anlaşma düzenlemesi mümkündür.

 

Adaletle ve sağlıkla kalın.

Şerife Süzen Akdemir

—◄◄