Terör örgütü PKK’nın AB Konseyi’nin 2014-2017 döneminde “terör örgütleri listesinden” eksik gerekçe nedeniyle çıkarılmasına dair AB genel mahkemesinin 2018’deki hükmünün bozulması kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB Konseyi‘nin PKK‘yı terör örgütleri listesine alırken eksik gerekçe göstermesi nedeniyle terör örgütü PKK’nın 2014-2017 dönemindeki listeden çıkarılması yönünde AB genel mahkemesinin 2018’de verdiği hükmün bozulmasına, davanın yeniden yargılama için geri gönderilmesine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB Adalet Divanı, AB genel mahkemesinin 2018’deki hükmü nedeniyle AB Konseyi’nin açtığı temyiz davasını bugün karara bağladı.

AB Adalet Divanı, AB genel mahkemesinin Konsey’in listeleme gerekçesindeki eksiklikten dolayı 2014-2017 yıllarında terör örgütü PKK’nın listeden çıkarılmasına dair verdiği kararın bozulmasına hükmetti. Dava dosyası, tekrar yargılama için AB genel mahkemesine iade edildi.

Terör örgütü PKK, AB’nin terör örgütü listesinden çıkmak amacıyla 1 Mayıs 2014 tarihinde AB Konseyi aleyhine AB Adalet Divanı’ndaki genel mahkemede dava açmıştı. Genel mahkeme, 15 Kasım 2018 tarihinde kararını vermişti. Kararda, PKK’nın listede tutulmasına ilişkin AB Konseyi’nin yeterli gerekçe ortaya koyamadığı, bunun yerine PKK’nın ilk listeye dahil edildiği 2000’li yıllarından kalan güncel olmayan verilere dayandığı gerekçesiyle PKK’nın listelenmesine dair 2014-2017 yıllarında verilen AB Konseyi kararlarının iptaline hükmedilmişti.

Dava sonucunun dava konusu zaman dilimi olan 2014-2017 dönemini kapsaması nedeniyle AB Konseyi genel mahkeme kararına rağmen PKK’yı yeni ve ilave gerekçelerle terör örgütleri listesinde tutmaya devam etmişti. Bu şekilde PKK’nın aralıksız şekilde listede kalmaya devam etmesi sağlanmıştı.

Konsey, kararı temyiz için AB Adalet Divanı’na götürmüştü. Temyize AB Komisyonu, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık da katılmıştı.

Temyiz mercisi AB Adalet Divanı’nın PKK’nın 2014-2017 yıllarında listede tutulmasında AB Konseyi’nin argümanlarının yetersizliği gerekçesini tatmin edici bulmaması, PKK’nın terör örgütleri listesinde kalmaya devam etmesi açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Dava sonucunda PKK’nın “AB Konseyi’nin terör örgütü olarak listelenme gerekçesinin yetersizliği” nedeniyle AB Adalet Divanı kararıyla listeden çıkması ihtimalinin azaldığı değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği (AB), en son Şubat 2021’de aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgütün bulunduğu “terör listesini” 6 aylığına uzatmıştı.

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az 6 ayda bir gözden geçiriyor.

AB Konseyi, 2002’de PKK’yı terör örgütleri listesine almıştı.

AA