Cerrahpaşa ve Başkent üniversitelerinin hazırladığı rapor ile COVID-19’un tıbbi maliyeti ortaya çıktı.

Bir yılı geride bırakan koronavirüsün devlete maliyetine ilişkin araştırma yürüten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof Fehmi Tabak ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Simten Malhan’ın ortaya koyduğu verilere göre,  koronavirüs nedeniyle tedavi gören toplam 2 milyon 477 bin 463 kişinin teşhis, tanı ve tedavi masrafları toplamda 3.7 milyar lirayı buldu.

Araştırmayı yapan profesörler, “Bu rakam ‘puzzle’ın küçük bir parçası. Ertelenen hastalıkların yaratacağı maliyet çok daha büyük rakamlara ulaşacak” uyarısında bulundu.

Dünya gazetesinin haberine göre, araştırmaya ilişkin öne çıkan bulgular şöyle:

“Araştırmada Mart 2020’den itibaren 11 ay boyunca devlet hastanelerinde ya da ayaktan tedavi gören 1056 hasta üzerinden elde edilen veriler, 12 aya uyarlanarak kullanılmış. Test, tanı, tedavi ve ilaç gibi direkt tıbbi maliyetler dikkate alınmış. 1056 hastanın yüzde 55’i erkek, yüzde 45’i kadınken, yüzde 15.4’ü yoğun bakımda yüzde 84.6’sı da serviste sağlık hizmeti almış.Tedavi sürecini hastaların yüzde 6’sı belirtisiz, yüzde 17’si hafif, yüzde 41’i orta ve yüzde 36’sı da şiddetli geçirmiş. Şiddetli geçiren üç hastadan yaklaşık biri yoğun bakımlık olmuş.Bir korona hastası eğer ayaktan tedavi edilmişse devlete ortalama masrafı 405 lira olmuş. Ayaktan tedavi edilenlerin sayısı 2.22 milyon olduğundan toplam maliyet 900 milyon TL’yi bulmuş.Yatarak tedavi edilen bir hastanın ortalama maliyeti ise 10 bin 4 lira olmuş. 253 bin 118 kişi için de toplam maliyet 2.5 milyar lirayı bulmuş.Bir de hipertansiyon, diyabet, astım, iskemik kalp rahatsızlığı ve kanser gibi eşlik eden hastalıkların maliyeti olmuş. Tedavi gören hastaların yüzde 43’ünün eşlik eden bir hastalığı varmış ve onların tedavi maliyeti 1.42 kat fazla olmuş.Araştırma sırasında başka verilere de ulaşılmış. Örneğin hastaların ortalama tedavi süresi 9.1 gün olmuş. Kadınlarda bu süre 8.5 gün olurken erkeklerde 9.6 güne çıkmış. Tedavi süresinin en uzun olduğu hastalar yoğun bakım ve yoğun bakımda oksijen ihtiyacı olan hastalar olmuş.”