Bugün  Rotterdam’da düzenlenen Gazze’ye destek, İsrail zulmüne lanet yürüyüşü yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti. Türk, Faslı, Mısırlı, Filistinli ve Hollandalılar başta olmak üzere yürüyüşe onlarca değişik  ulusa mensup insanların katılması dikkat çekti. Ancak eylem sırasında tuhaf bir görüntü nhaber.nl editörünün dikkatini çekti: Toplam 6 kişilik bir grup İsrail bayrakları ile Rotterdam Belediye binası önünde İsrail’e destek gösterisi yaptı.  Filistinli bir aile ise ” Bebek Katilleri” diye bağırarak destekçileri protesto etti.

Yerel saat ile saat 14:00 civarında Rotterdam Schouwburgplein’de toplanan protestoculara destek için gelen motorlu gruba sevgi gösterilerinin ardından Gazze’de İsrail’in katlettiği mağdurlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Filistin Millî Marşı’nın okunmasından sonra  Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Altay ve destek veren diğer STK’ları temsilen  Türkçe, Arapça, İngilizce ve Hollandaca konuşmalar yapıldı,

Altay konuşmasında “Sözde vaadedilmiş topraklar için bebek çocuk demeden insan kanı akıtan İsrail’in bir an önce durdurulması için dünya devletlerini ve insanlığı göreve davet ediyorum” dedi.

Afbeelding van WhatsApp op 2024 06 09 om 17.21.07 c268e8fdÖmer Altay  Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı

Ömer Altay: “Bizler dünya’da barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ortam istiyoruz”

TICF Başkanı Ömer Altay konuşmasında şunları dile getirdi:

Değerli katılımcılar,

Bugün burada sizlerle olmaktan son derece mutluluk duymaktayım, ayrıca beraber hareket ettiğimiz gruba / ekibe huzurlarınızda federasyonumuz ve şahsım adına minnetimlerimi iletiyorum.

Herkes gibi bizler de Filistin’de olup bitenlerden son derece üzgünüz ve bu zulme karşı insanlık sessiz kalamaz diye burdayız.  Bu yapılan zulme karşı ne kadar daha seyirci kalmayı bekliyorsunuz? İnsanların ve çocukların ölmesine daha fazla duyarsız kalmazsınız.

Bizler dünya’da barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ortam istiyoruz. Birilerinin inancında söylendiği gibi “vaad” edilen topraklar üzerinden ve bunu bir fırsat görerek katliam yapmaya hakkı yoktur.

Dünyadaki devletleri yöneten liderlerin akıllı vede vicdanlı olduklarını düşünürken, onların Filistin’de yaşanan duruma bilakis sırt çevirmiş olmaları hatta zulme destek vermeleri daha da acı bir gerçektir.

Filistinli kardeşlerimiz topraklarından kovulmuş ve işgal edilmiştir. Yerli halkın tüm imkânlarına el konulmuş, çeşitli baskı ve uygulamalarla halk, şehri terk etmeye zorlanmıştır.

Bu bilinçli istila politikalarıyla dünyanın değişik ülkelerinden zaman zaman zorlama ve şantajlarla- Yahudiler, Filistin topraklarına taşınmaya başlamıştır.

Böylece küçük alanlarda başlayan toprak istilası, her geçen gün Yahudi nüfusun arttığı planlı bir işgale dönüşmüştür. Böylece Filistin topraklarının işgaliyle başlayan süreçte Müslümanlar; baskı, zulüm, işkence ve hatta katliama maruz kalmış, her türlü hak ve özgürlükten mahrum bırakılmış, tüm imkânları talan edilerek gasp edilmiştir başta batılı devletleri Amerika olmak üzere bir takım güç merkezlerinin de desteği ile uluslararası hukuku, ahlakı, diğer inançların kutsallarını hiçe sayan pervasız ve şımarık tavırlarıyla ortadoğu’da barış ve huzurun önünde en büyük engel hâline gelmiştir.

Ortadoğu’da barışın oluşmasına yardımcı olacak en güzel çözüm ise, işgal edilmiş toprakların esas sahiplerine verilmesi ile sağlanır. İsrail’in bugün ses bombalarıyla Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum.

İnsanlığa ve kutsallara saygısı kalmamış, hukuktan ve ahlaktan yoksun bu zihniyetin işgal politikalarına ve zorbalıklarına bir an önce son verilmelidir!”

Bilal Yanık: “Zafer İnananlarındır “

Avrupa Gençlik Derneği adına konuşma yapan Bilal Yanık 6 maddeden oluşan bir bildiri okudu. Yanık konuşmasında şunları dile getirdi:

Geachte aanwezigen,

Ik wil jullie namens AGD en de organisatie van harte bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wil graag vijf punten onder de aandacht brengen:

1. **De Hypocrisie van de Rode Lijn:**

Ondanks het gruwelijke geweld dat we dagelijks zien, lijkt er een onzichtbare rode lijn te zijn die nooit wordt overschreden. We hebben het hier over genocidale acties: de systematische vernietiging van Gaza, het doden van kinderen, het ontwrichten van hele gemeenschappen. Toch blijft de internationale gemeenschap grotendeels stil. Dit is een schandvlek op de moraal van de mensheid. Hoe kan deze rode lijn nog steeds niet zijn overschreden? Rutte zei dat de rode lijn in het conflict niet is overschreden. Dit is een misselijkmakende uitspraak, want de rode lijn is allang overschreden. De rode lijn was al vóór 7 oktober geschonden. In 2023 alleen al hebben we gezien hoe het zionistische regime recordaantallen land in de Westelijke Jordaanoever heeft ingenomen en onschuldige mensen heeft vermoord. Dit is nooit in de media gekomen. Waarom blijft de internationale gemeenschap blind voor deze daden?

2. **Genocide:**

Wat er in Palestina gebeurt, is onmiskenbaar genocide. De uitspraken van de bezetters, de daden van de IDF, 40.000 onschuldige burgers vermoord, waarvan 25.000 kinderen. Hele steden zijn met opzet weggevaagd. De hoeveelheid bommen die op onschuldige mensen zijn gegooid, is vele malen groter dan die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt. Dit zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste schandalen van onze tijd. Nederland, de westerse landen en zelfs de islamitische landen moeten zich diep schamen dat ze dit hebben toegestaan. De wereld kijkt toe, maar doet niets. Wie een korrel menselijkheid in zijn hart heeft, zou zich moeten uitspreken tegen deze genocide. De internationale gemeenschap moet in actie komen. In actie met daden.

3 **Oproep aan universiteiten**

Voor de oproep aan de universiteiten wil ik jullie meenemen naar een verglijkbare donkere periode in de geschiedenis, een periode die bekend staat als de Gaza oorlog van eind 2008. Na de verwoestende bombardementen van Israël gaf de internationale gemeenschap opdracht om deze gebeurtenissen te onderzoeken. Richard Goldstone, een Joodse rechter, werd aangesteld om leiding te geven aan deze fact-finding missie. In september 2009 bracht hij een rapport uit van maar liefst 575 pagina’s, waarin harde conclusies werden getrokken: Israël had zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en genocide.

Goldstone gaf later een televisie-interview waarin hij sprak over het immense leed dat hij had waargenomen tijdens zijn onderzoek. Hij vertelde over de verwoesting van huizen, het platwalsen van akkers door Israëlische tanks en de vernietiging van boerderijen. Hij beschreef ook de emotionele en moeilijke interviews met vaders van wie de kleine dochters en familieleden waren gedood door Israëlische mortieren. Deze ervaringen zouden hem voor de rest van zijn leven nachtmerries bezorgen. Hij zij dat hij voor de rest van lezen nachtmerries zal zien over de leed die heeft gezien.

Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van een Joodse rechter die later door zionistische krachten monddood is gemaakt. En nu stel ik de vraag: welke consequenties heeft Israël hiervoor gekregen? Welke sancties en straffen zijn opgelegd? Welke samenwerkingen zijn opgeheven door Nederland en de internationale gemeenschap? Precies het tegenovergestelde is gebeurd. Israël is alleen maar geprezen en gesteund om meer land in te nemen, meer onschuldige vrouwen en kinderen te vermoorden en huizen van Palestijnen in te nemen. De huidige situatie in Gaza waar de oorlogsmisdaden al meer dan acht maanden voortduren is honderden malen erger.

Daarom is mijn oproep aan de universiteiten: kom niet met het excuus dat jullie alleen samenwerking kunnen stoppen als de overheid dat ook wil. De overheid zal dat niet doen omdat zij achter deze genocide staan. Universiteiten staan voor wetenschappelijk onderzoek en objectiviteit, daarom is het hun morele plicht om alle samenwerkingen te stoppen met universiteiten in Israël.

4. **Concreet Lijden van Onschuldige Kinderen:**

Laat me jullie een paar concrete voorbeelden geven van het lijden dat plaatsvindt. Ahmed al-Najar, slechts 1,5 jaar oud, werd door een Israëlische bom onthoofd in de tenten waar alleen families verbleven bij Rafah. Wat was zijn schuld eigenlijk?

Het zesjarige meisje Hind Rajab zat in de auto met enkele familieleden toen ze het slachtoffer werden van een Israëlisch bombardement. Hind en vijf familieleden probeerden Gaza-Stad te ontvluchten toen hun auto onder Israëlisch vuur kwam te liggen. Hind belde vervolgens met de Palestijnse Rode Halve Maan. Uit geluidsopnames van de urenlange gesprekken tussen het zesjarige meisje en hulpverleners kon worden opgemaakt dat Hind de enige overlevende in de auto was. Ze smeekte om geëvacueerd te worden: “Kom me halen. Alsjeblieft, komen jullie? Ik ben bang, kom me halen?” De verbinding werd verbroken terwijl er meer geweervuur klonk. De Palestijnse Rode Halve Maan kon na urenlange onderhandelingen met het Israëlische leger een ambulance naar het gebied sturen. Uiteindelijk arriveerde een team om Hind te evacueren. Maar het contact met het medische team werd verbroken. Dagen later gingen medewerkers van de Rode Halve Maan weer naar de plek. Eerst vonden ze hun collega’s in een uitgebrande ambulance, een paar meter van de beschoten auto van Hind en haar familieleden. Alle inzittenden waren om het leven gekomen. De twee ambulancemedewerkers zijn ook om het leven gekomen. Hind, die om hulp vroeg, is door het Israëlische leger vermoord. Dit is Israël, mensen. Deze kinderen, deze onschuldige zielen, zijn het symbool van het lijden dat het Palestijnse volk moet doorstaan.

5. **De Ware Dader:**

We moeten de ware dader duidelijk identificeren. De dader is de zionistische staat Israël. De dader is het zionisme. Het zionisme is verantwoordelijk voor deze genocide in Palestina. Maar hun invloed reikt verder dan alleen dit conflict. Ze hebben invloed over de hele wereld, inclusief onze eigen leiders die door hen zijn aangesteld. Dit geldt ook voor Amerika en alle landen die Israël steunen. Nederland mag niet langer aan de zijlijn staan; we moeten opstaan tegen deze onrechtvaardigheid. We moeten opstaan tegen het zionisme dat als bloeddorstige macht onze broeders en zusters uitroeit. Kom niet met het kaartje antisemitisme. Ik word hier misselijk van. Wij hebben geen haat tegen joden. De zionistische staat en joden moeten we uit elkaar houden. Er zijn heel veel joden die de maskers van de zionistische staat Israël afrukken. Heel veel joodse professoren die deze genocide benoemen.

6. **Rechtvaardigheid zal zegevieren:**

Deze voorbeelden laten zien hoe de rode lijn van de menselijke waardigheid al lang geleden is overschreden. De genocide die op 7 oktober begon, is slechts een voortzetting van 75 jaar onrecht en onderdrukking. Deze mensen hebben geen leven meer. Hun land wordt gestolen, hun families worde vermoord, en de wereld kijkt toe. Israël heeft systematisch land ingenomen en mensen vermoord. Dit is geen geheim; dit is een feit. De internationale gemeenschap moet wakker worden en actie ondernemen. Het is aan ons om de stem van de onderdrukten te zijn en te eisen dat dit geweld stopt. Het is aan ons om niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat Nederland zijn standpunt verandert. Het vertrouwen in de internationale gemeenschap is verloren omdat de zionistische invloeden te groot zijn. Maar we hebben onze hoop niet verloren. Laten we kijken naar enkele voorbeelden die ons hoop geven. Verschillende EU-landen hebben Palestina erkend als staat: Spanje, Ierland, Noorwegen, Slovenië. Waar blijft Nederland? Maak een krachtige statement en steun Palestina. Sta op voor gerechtigheid en menselijkheid. Het is tijd om een einde te maken aan de genocide en de onmenselijke behandeling van de Palestijnen.

Ik wil afsluiten met een gesprek dat ik gisteren had met mijn dochter Meryem van zeven jaar. Meryem, die een paar maanden geleden naar me toe kwam met haar spaargeld en zei: “Papa, geef dit geld aan de Palestijnse kinderen.” Gisteren kwam ze weer naar me toe en zei: “Papa, ik wil geen dokter meer worden.” Ik vroeg haar waarom niet. Ze antwoordde: “Als ik dokter word, zal Israël me bombarderen omdat ik de kinderen moet helpen.”

Deze woorden hebben me diep geraakt en boos gemaakt. De zionisten hebben zelfs invloed op de dromen van onze kinderen. Maar nee, dat gaan we niet toelaten. Ik zei tegen mijn dochter: “Er zijn kinderen, net als jij, die dromen om te zorgen dat Israël niet meer kan bombarderen. Die zullen ervoor zorgen dat iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan deze genocide berecht wordt, en zij zullen opstaan tegen deze barbaren totdat ze niets meer kunnen doen.”

Met deze boodschap wil ik mijn speech afsluiten. Wij en onze kinderen zullen er alles aan doen om deze schande te berechten. Iedereen die zich schuldig heeft gemaakt, zal zich in de toekomst schamen. Onze strijd voor gerechtigheid en menselijkheid zal doorgaan, en samen zullen we een betere toekomst bouwen waarin geen enkel kind meer hoeft te vrezen voor zijn of haar leven.

Laten we onze stemmen verenigen en duidelijk maken dat we een vrij Palestina willen. We zullen niet zwijgen totdat gerechtigheid is geschied. Vrijheid voor Palestina is geen droom, maar een recht. Tegen welke prijs dan ook, we zullen deze strijd winnen. From the river to the sea, Palestine will be free.”

Konuşmalar sık sık “Katil İsrail, Bebek Katili İsrail, Filistin’e Özgürlük” sloganları ile kesildi.

Gazze’de çocukların, bebeklerin katledilmesi temsili olarak sahnelenirken, gösteriyi  izleyenlerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Afbeelding van WhatsApp op 2024 06 09 om 17.21.08 55dbe81eGözyaşlarına hakim olamayan Hollandalı bir anne…

Konuşmaların ve gösterinin ardından daha önce planlanan yürüyüş başladı. Yürüyüşün Mevlana Plein’de son  bulacağı bildirilmesine rağmen son dakikada yapılan değişiklikle Rotterdam West Pazarı’na kadar slogan atarak yürüdüler. Değişiklik kararının  yürüyüşe katılanların Mevlana Plein’de akşam trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği için alındığı açıklandı.

Aynı anda bir avuç eylemci İsrail’e destek gösterisi yaptı

Afbeelding van WhatsApp op 2024 06 09 om 17.21.06 317e9820Toplam 6 kişinin İsrail bayrakları ile  Rotterdam Belediye Binası önünde İsraile Destek gösterisine Filistinli bir aile “Bebek Katilleri” diye bağırarak destekçileri protesto etti.

Rotterdam Schouwburgplein’de İsrail karşıtı gösteri düzenlenirken aynı anda ve saatlerde, 300 metre kadar  ileride  Rotterdam Anakent Belediye binası önünde İsrail’e destek gösterisi vardı.  Sadece 6 kişinin İsrail bayrağı ile İsrail’e destek gösterisi yapması tuhaf bir görüntü ortaya çıkardı.

Filistinli bir aile “Bebek Katilleri” diye bağırarak eylemcilere tepkisini gösterdi.

Gösteri, uzun bir yürüyüşün ardından Schiedamsewest caddesinin yan sokağında sona erdi.

Haber: Yavuz Nufel/N’Haber