KRV- Seçim Hakkı Girişimi Başkanı eğitimci – yazar Bahattin Gemici 9 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Gemici, “Göçmen karşıtı aşırı sağ partilerin önünü kesmek için mutlaka sandık başına gitmeli, oylarımızı demokratik partilere vermeliyiz.” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun bir siyasi güç olarak Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin 450 milyon vatandaşını temsil ettiğini, ve önemli bir karar organı olduğunu belirten Bahattin Gemici 9 Haziran’da yapılacak seçimlerde yurttaşlarımızı sandık başına gitmeye çağırdı.

Avrupa Birliği’nde göçmenlerle ilgili önemli kararlar alındığına dikkat çeken Gemici, “Parlamentoda göçmenler yararına alınacak kararlar bizim yaşamımızı da  etkileyecektir.” dedi.

Almanya’da yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip olan göçmenlerin sadece %25’inin seçimlerde oy kullandığına dikkat çeken Bahattin Gemici “Bu durumu mutlaka değiştirmeliyiz. Aksi hâlde göçmen karşıtı aşırı sağ partilerinin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Bu partilerin göçmenler aleyhine kararlar almasını engellemek istiyorsak mutlaka oy vermeye gitmeliyiz.” görüşüne yer verdi.

AŞIRI SAĞIN ÖNÜNÜ KESMELİYİZ

Aşırı sağ partilerin Avrupa’nın birçok ülkesinde yükselişe geçtiğini, Türk ve İslam düşmanlığını körüklediğini belirten Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, “Özellikle aşırı sağcı, popülist Almanya Alternatif Partisi AfD’nin iç barışı bozduğunu, yabancı düşmanlığını kışkırttığını, hatta Alman vatandaşı olan göçmenleri bile Afrika’daki bir ülkeye sürmek istediğini anımsattı. Gemici, “Aşırı sağ partilerin yükselişini önlemek için harekete geçmeliyiz. Derneklerimiz yurttaşlarımızı bu konularda uyarmalı, onları oy kullanmaya teşvik etmelidir.” ifadesini kullandı.

Yabancı düşmanlığına karşı yapılan yürüyüş ve mitinglere az sayıda göçmenin katılmasının üzüntü verici olduğunu belirten Gemici, “Bir yerde yabancı düşmanlığına karşı bir toplantı, bir miting varsa mutlaka katılmalıyız. Alman dostlarımızla birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız.” dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSU ÖNEMLİDİR

Avrupa Parlamentosu’nun bir siyasi güç olarak topluluk politikalarının hazırlanması için kararlar verdiğine dikkat çeken Gemici, üye devletlerin AB’ye egemenlik haklarını devrettikleri konularda düzenleme yapma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nda Almanya’nın 96, Fransa’nın 81, İtalya’nın ise 81 temsilcisi olduğunu ifade eden Gemici, seçimlerden sonra bu sayının 705’ten 720’ye çıkacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun yasama, denetim ve bütçe yetkisi olduğunu söyleyen  Gemici, sekretaryasının Luxemburg ve Brüksel’de bulunduğunu ve 5000 çalışanı olduğunu sözlerine ekledi.

AVRUPA PARLAMENTOSU HAKKINDA

Avrupa Parlamentosu, 5 yılda bir seçilir. üye devlet vatandaşlarının demokratik çıkarlarını ve siyasi görüşlerini temsil eden bir organdır. Parlamentoda üyeler ülkelerine göre değil, siyasi görüşlerine göre grup oluştururlar. Avrupa parlamentosu 7 siyasi parti grubu ve bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Parlamento Genel Kurulu Strazburg ve Brüksel’de toplanır. Avrupa Parlamentosu AB’nin bütçesini hazırlar ve oylar. Avrupa Parlamentosu kabul edilen tüm düzenlemelerin tüm üye devletlerde düzgün ve uyumlu bir şekilde uygulanmasını da sağlar.

Avrupa Birliği, üye devletlerin çıkarlarına hizmet edecek bir kurumsal çerçeveye sahiptir. Birliğe ait kurumlar şunlardır: Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Sayıştayı ve Avrupa Merkez Bankası’dır.

Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici