Hollanda yasalarına göre eşler birlikte veya ayrı olarak boşanma talebinde bulunabilirler.

Boşanmak isteyen eşin Hollanda’da ikamet etmesi gerekiyor. Boşanma talebi evliliğin temelinden sarsıldığı esasına dayanılarak yapılır. Bunun gerçekten öyle olduğunu delillerle ispatlamaya gerek yoktur. Boşanma dilekçesi veya savunma dilekçesini sunmak için bir avukata ihtiyacınız vardır.

Boşanma davasında tabi ki ek taleplerde bulunabilinir. Bunlardan en önemlisi çocuk veya eş nafakasıdır. Bunun yanı sıra  mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi konularda mahkemeye sunulabilinir.

Bana gelen  en sık sorulardan biride  tazminat konusu. Hollanda yasalarına göre maalesef  eşlerden birinin tazminat hakkı yoktur.

Ortada aldatma veya şiddet olması da durumu değiştirmez, nafakayı bile etkilemez.

Eğer her iki taraf da anlaşmaya varmışlarsa boşanma işlemleri daha hızlı ilerler. Boşanma dilekçesi sunulduktan sonra karşı tarafın 6 hafta içinde bir savunma dilekçesi sunması gerekmektedir. Dilekçeler ve ekleri, bir icra memuru aracılığıyla karşı tarafa tebliğ edilmektedir.

Eğer taraflar anlaşamazlarsa hâkim tarafından sözlü uygulamaya geçilecektir. Duruşmadan sonra hakim boşanma kararının verileceği tarihi belirleyecektir. Bütün bu prosedür 3 ila 12 ay, veya daha da uzun sürebilir. Mal paylaşımı varsa bu süreci biraz daha da uzatabilir.

 

Hukuki Arabuluculuk (mediation)

Hukuki arabuluculuk, tarafların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözümlemede kullanılan en etkin yöntemdir. Bu durumda boşanmak için bir veya iki avukata ihtiyaç duyulmadan, boşanma kararı almış bir çiftin, tarafsız bir uzman arabulucu (mediator) eşliğinde, iki tarafın da hakları gözetilerek, yapılan görüşmeler sonucunda yazılı bir anlaşma düzenlemesi mümkündür.

Son yıllarda mahkeme hemen hemen her davada arabuluculuk imkânını taraflara sunuyor. Özellikle tarafların çocukları varsa, bu yöntem mahkeme tarafından tercih ediliyor. Arabulucunun  yardımıyla gerçekleşen anlaşmalarda mahkeme tarafından karara ekleniyor.

 

Temyiz (Hoger Beroep)

Boşanma kararı açıklanmışsa, nüfus müdürlüğü kayıtlarına geçirilmesi için resmen yürürlüğe girmesi gerekecektir. Ancak bu işlemden sonra boşanma kararı Hollanda’da kesinlik ve resmiyet kazanmış olacaktır. Eğer taraflar mahkemenin kararını kabul ediyorlarsa, bir onay belgesi imzalayabilirler. Böylece temyiz için gerekli sürenin beklenmesine gerek kalmaz. Mahkemenin boşanma kararına karşı temyize gidebilmek için, taraflara üç ay süre verilmiştir. Kararın  tamamı veya bir kaç maddesi kabul edilemezse,  üç ay içinde  temyize gidilmesi uygundur.

 

Hollanda mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararını Türkiye’de tanıtmak

Hollanda’da verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi için bir Türk mahkemesi tarafından onaylanması (tanıma ve tenfiz) gereklidir.

Yurt dışındaki adli mercilerin verdikleri kararlar kapsamında boşananların durumunun nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için Türkiye’de nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri hâlinde ise mevcut düzenleme kapsamında yurt dışında verilen boşanma kararları için Türkiye’de tanıma-tenfiz davası açılması gerekecektir.

 

Daha fazla bilgi için ofisimi arayabilirsiniz.

Sağlıklı ve adaletle kalın.

Şerife Süzen – Akdemir             —◄◄