DİTİB’in Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, 2022 yılı boyunca Almanya’da 35 cami saldırısı gerçekleşti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu (ADS), cami saldırılarına ilişkin yıllık raporunu yayınladı. Raporda 2022 yılında Almanya’daki camilere yapılan tüm saldırılar derlendi. ADS 2022 yılında 35 cami saldırısının gerçekleştiğini kayıt altına aldı. ADS’nin verilerine göre, 2021’de bu sayı 44’tü.

35 saldırının 20’sinde camiler posta veya e-posta yoluyla küfür, hakaret ve tehdite maruz kaldı. Geri kalan saldırıların 7’sini duvar yazısı, 6’sı mala zarar verme ve 2’si kundaklama hüviyetinde. Cami saldırılarının çoğunluğu, yani 21 olay, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde gerçekleşmiştir. 2022’deki 35 saldırıdan 26’sı DİTİB camilerini hedef alırken, diğer İslami cemiyetlere ait 9 caminin ikişer kez hedef alındığı kaydedildi.

ADS Raporuna Göre Saldırıların Nedenleri

Rapor, saldırıları sosyal, siyasi ve küresel olaylar bağlamında değerlendiriyor ve sosyal, siyasi ve diğer ilgili olayların cami saldırılarının artmasına veya azalmasına neden olduğu sonucuna varıyor. Örneğin, damgalayıcı ve kutuplaştırıcı tartışmaların cami saldırılarında artışa yol açtığı tespiti yapılıyor.

ADS, 2021’den bu yana camilere ve Müslüman kurumlara yönelik saldırılarda “önemli bir düşüş” gözlemledi. “Bir düşüşü gözlemlemek le, rakamlar bize her şeyin yolunda olduğunu göstermiyor. Zira saldırılar arasındaki iki kundaklama girişimi göz önünde bulundurulduğunda, tek bir saldırının bile büyük bir hayati tehlikeye neden olabileceği ve uzuvlara büyük zararlar verebileceği konusunda bir kez daha daha duyarlı hâle geldik.” ifadeleriyle durumun ciddiyeti vurgulanıyor. 2022 yılındaki göreli azalmaya rağmen, Müslüman karşıtı suçların sayısı çok yüksek bir seviyede kalmaya devam ediyor.

2022 Bilançosu: Müslümanları Hedef Alan 569 Saldırı

Daha geniş kapsamlı bir başka yıllık rapora göreyse, Almanya’da Müslümanlara ve camilere yönelik toplam 569 saldırı kayıt altına alındı. Saldırıları gerçekleştiren faillerin büyük kısmının aşırı sağcılardan oluştuğu kaydedildi. Kaydedilen suçlar arasında internet üzerinden provakasyon, nefret söylemi, tehdit mektupları ve kişisel saldırıların yanı sıra mala zarar verme ve duvar yazıları çizme bulunuyor. Verilere göre, bu saldırılarda 25 kişi hafif yaralanırken sadece 1 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer tarafından camileri hedef alan toplam 45 suç kaydedildi. Bu rakam, neredeyse haftada 1 defa bir camiye yönelik suç işlendiği anlamına geliyor. Ancak bu kategoride sadece kamuya açık cami binalarına yönelik saldırılar yer alıyor. Diğer ibadet yerleri, cami dernekleri veya İslami kurumlara yönelik suç içeren diğer eylemler kayıt altına alınmış değil. (P)

https://perspektif.eu/2023/05/19/2022-bilancosu-35-camiye-saldiri-gerceklesti/